Υπηρεσίες Στρατηγικής

Βιώσιμης Ανάπτυξης

και Επικοινωνίας

PYLARINOS Agency | Sustainability Group

Ι.Κρανιδιώτη 2, Κτίριο Λάμδα, Πτέρυγα 1
Τ.Θ. 60129, Θέρμη 55355, Θεσσαλονίκη
Τ. : 2310451145, 2310365021  F. : 2310365022

sustain@pylarinosadvertising.gr