Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, όπως και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε το 1948, ωστόσο άρχισε να λειτουργεί για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1957-58.

Η Συνεργασία μας

Για τις ανάγκες του πελάτη στην προώθηση των Μεταπτυχιακών  Προγραμμάτων στα Πληροφοριακά Συστήματα(MIS) & στη Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων(MTF), έγιναν οι παρακάτω ενέργειες:  

→ Δημιουργία νέω γραφιστικών στοιχείων

→ Eνημέρωση της ιστοσελίδας του τμήματος MTF (mtf.ode.uom.gr)

→ Δημιουργία Messenger Bot με προκαθορισμένες ερωτοαπαντήσεις 

→ Δημιουργία κειμένων, slogan, hashtags για χρήση στα social Media

→ Δημιουργία Social Media Campaign σε facebook , Instagram και linkedin

→ Προβολή διαφημίσεων σε εξωτερικά δημοφιλή website μέσω του Premium Network

→ Διαφημιστική καμπάνια Google Ads

Related Projects