Ε.Κ.Κ.Α. (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Η συνεργασία μας.

Για τον Ε.Κ.Κ.Α. (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης) αναλάβαμε την δημιουργία νέας ιστοσελίδας ekka.org.gr

Επίσης στο πλαίσιο της συνεργασίας μας παρείχαμε τεχνική εκπαίδευση στους εργαζόμενους του οργανισμού για τη διαχείριση της νέας ιστοσελίδας.

Related Projects