ΟΛΘ

Για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης προχωρήσαμε στη δημιουργία ενός 3πτυχου φυλλαδίου με κεντρικό μήνυμα We Move Forward.

Ο στόχος ήταν να αναδείξουμε τη σύνδεση του λιμένα με τις χώρες της Ευρώπης και της Ασίας καθώς και τους στόχους, το όραμα και τη στρατηγική του ΟΛΘ.

Related Projects