DIMITRIS PYLARINOS

CEO / MARKETING EXPERT

VETA PLIOUSI

COMMUNICATION MANAGER

ANASTASIOS KLEITSIOTIS

FINANCIAL MANAGER

PASCALIS MOUDOURIS

GRAPHIC DESIGNER

APOSTOLIA PAPANTONIOU

CLIENT SERVICE

KYRIAKI KYRMANIDOU

GRAPHIC DESIGNER

VASILIKI SIAPKARI

GRAPHIC DESIGNER

PANAGIOTIS TSAKIRIS

GRAPHIC DESIGNER

ELENI KALLITSOUNAKI

CLIENT SERVICE & DIGITAL MARKETING

NEFELI FLORIDOU

DIGITAL MARKETING EXPERT

HARA TSELEPIDOU

JUNIOR GRAPHIC DESIGNER

HARIS MOLYVIATIS

WEB DEVELOPER & DIGITAL GROWTH EXPERT