Σχεδιασμός Λογοτύπου

Το λογότυπο θα πρέπει να εκφράζει την φιλοσοφία της επιχείρησης, να είναι ευανάγνωστο, αναγνωρίσιμο, διαχρονικό και να προσδίδει κύρος και εμπιστοσύνη. Ο σχεδιασμός λογοτύπου είναι και η βάση για τις υπόλοιπες εφαρμογές της εταιρική προβολής, όπως ο σχεδιασμός της εταιρικής ταυτότητας και η εφαρμογή του σε έντυπα, επιγραφές, συσκευασίες, ιστοσελίδα κλπ.

Σχεδιασμός Εταιρικής Ταυτότητας

Βασικά στοιχεία της είναι το λογότυπο, η επαγγελματική κάρτα, το επιστολόχαρτο και οι φάκελοι. Όλα τα στοιχεία που την αποτελούν (γραμματοσειρά, σήμα, χρώματα) πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους και να δημιουργούν μια ενιαία εικόνα για το προφίλ, την δραστηριότητα και τους στόχους της εταιρίας.

Σχεδιασμός Εντύπου

Η έντυπη μορφή διαφήμισης είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος προβολής και προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών σας. Είναι άμεσο, στοχευμένο και οικονομικό. Ένα μικρό flyer με βασικές πληροφορίες, ένα εταιρικό προφίλ ή ένας πολυσέλιδος κατάλογος είναι κάποια από τα βασικά εργαλεία της επικοινωνίας της κάθε επιχείρησης.

Συσκευασία Προϊόντων

Συσκευασίες τροφίμων αλλά και βιομηχανικές συσκευασίες χάρτινες και μη. Διάφορα είδη συσκευασίας σχεδιάζονται έτσι ώστε να ξεχωρίζουν ανάμεσα σε μια πληθώρα προϊόντων και να τραβήξουν το ενδιαφέρον του καταναλωτή. Η συσκευασία παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο στην προώθηση ενός προϊόντος και ο σωστός σχεδιασμός της, κερδίζει τη μάχη των εντυπώσεων αλλά και των πωλήσεων.