ΑΠΟ ΤΟ 1974

Pylarinos Advertising

Μέλος της Ένωσης Διαφημιστικών Εταιριών Β.Ελλάδας με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Αναπαραγωγή Βίντεο

Παρέχουμε ολοκληρωμένες διαφημιστικές υπηρεσίες που ξεκινούν από τη μελέτη για το marketing των προϊόντων ή των υπηρεσιών, προχωρούν στο σχεδιασμό της διαφημιστικής στρατηγικής, στον καθορισμό των Μέσων που θα χρησιμοποιηθούν, με βάση το καθορισμένο κοινό που θα υποδεχτεί το μήνυμα, και φτάνουν τέλος, στην εκτέλεση των διαφημιστικών προγραμμάτων, καθώς και στην επιστημονική, με έρευνες, αξιολόγηση της επιτυχίας μιας καμπάνιας.

Στην ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ διαθέτουμε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και κάθε είδους εξοπλισμό που επιτρέπει τη δημιουργία των εικαστικών και κάθε είδους εργασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση των διαφημιστικών στόχων των πελατών. Επενδύουμε, επίσης, σε ανθρώπινο δυναμικό νέων επαγγελματιών με φρέσκιες ιδέες και δυναμισμό, ικανών να στηρίξουν την προβολή της σύγχρονης απαιτητικής αγοράς.

Η φιλοσοφία μας συνοψίζεται σε λίγες λέξεις. Πιστεύεουμε στην σύγχρονη δραστική επικοινωνία που φέρνει αποτελέσματα.