ΝΕΑ

Η Pylarinos Advertising εντάσσεται ως μέλος της UN Global Compact Network Hellas

Η Pylarinos Advertising εντάχθηκε ως μέλος στη UN Global Compact Network Hellas, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή της για βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές.

Το UN Global Compact είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής βιωσιμότητας, η οποία δημιουργήθηκε το 2000 από τα Ηνωμένα Έθνη για να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να ευθυγραμμίσουν τις στρατηγικές και τις δραστηριότητές τους με τις Δέκα Αρχές που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Επιπλέον, από το 2015 προάγουν δράσεις που μπορούν να πραγματοποιήσουν οι επιχειρήσεις σχετικά με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η συμμετοχή στην UN Global Compact αποτελεί δημόσια δέσμευση στην εφαρμογή, δημοσιοποίηση πληροφοριών και την προώθηση αυτών των αρχών.

Ως μέλος την UN Global Compact Network Hellas, η Pylarinos Advertising θα έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί, να δικτυωθεί και να εμπλακεί με άλλες επιχειρήσεις και ενδιαφερόμενους φορείς στην Ελλάδα για την προώθηση της βιωσιμότητας και των υπεύθυνων πρακτικών. Το UGCNH υποστηρίζει τα μέλη του στην εφαρμογή των Δέκα Αρχών και στη δημιουργία ευκαιριών για συνέργειες και συλλογική δράση με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς.

Έτσι, η Pylarinos Advertising, θα έχει πλέον πρόσβαση σε ένα πλαίσιο βασισμένο σε αρχές, βέλτιστες πρακτικές, πόρους και εκδηλώσεις δικτύωσης που θα στηρίξουν τη δέσμευσή της για βιωσιμότητα και υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές.

Related Posts