ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ

ACCOUNTANT ASSISTANT

Με σπουδές στο αντικείμενο της λογιστικής και κατέχοντας  άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Β τάξης ασκώ το επάγγελμα  του λογιστή φοροτεχνικού για 20 χρόνια.

Τα δύο τελευταία χρόνια φοιτώ στο δεύτερο έτος του τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Έχω παρακολουθήσει σύντομους κύκλους μαθήματων και απέκτησα πιστοποιήσεις παρακολούθησης από  πανεπιστήμια όπως το HEC PARIS UNIVERCITY με αντικείμενο Building Your Leadership Skills, το Johns Hopkins  UNIVERSITY με αντικείμενο Psychological First Aid, το MCMASTER UNIVERSITY San Diego με αντικείμενο Learning How to Learn: Powerful mental tools to help you master tough subjects.

Τους τελευταίους μήνες ανήκω στο εργατικό δυναμικό της επιχείρησης Δ. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ στο τμήμα του λογιστηρίου.