ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

CLIENT SERVICE

Είμαι η Αποστολία Παπαντωνίου.

Σπούδασα οικονομικά στο τμήμα Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με κατεύθυνση Οικονομικής των Επιχειρήσεων από το 1994-1998.

Το 1998 εργάστηκα στην εταιρεία κλιματισμού Αθανάσιος Παπανικολάου στο λογιστήριο ως βοηθός. Το 2001 εργάστηκα στην διαφημιστική εταιρία ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΕΠΕ αρχικά ως υπεύθυνη του τμήματος δημοσιεύσεων ισολογισμών και αργότερα στο τμήμα διαφήμισης & πωλήσεων. Από το 2011 έως και σήμερα εργάζομαι στη διαφημιστική εταιρία «Δ. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ» προσφέροντας τις υπηρεσίες μου στον τομέα της επικοινωνίας και των πωλήσεων.

Ορισμένα από τα καθήκοντά μου είναι ο συντονισμός των εργασιών, η διαχείριση του πελατολογίου, καθώς και η τήρηση της σωστής εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO: 9001: 2015 που ακολουθεί η εταιρία.

Μου αρέσει η τάξη και η οργάνωση σε όλες τις πτυχές της ζωής μου, κάτι το οποίο εφαρμόζω και στον εργασιακό χώρο. Έχω επικοινωνιακές δεξιότητες που διευκολύνουν τη συνεργασία με τους πελάτες αλλά και τους συναδέλφους μου. Επιπλέον μου αρέσουν οι ξένες γλώσσες.

Γνωρίζω γερμανικά επιπέδου C2: Grosses Deutsches Sprachdiplom του Goethe-Institut, καθώς και λίγα αγγλικά.